LISTA CUPRINZâND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE şI/SAU GESTIONATE

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

 • Decizii adptate de Consiliul de Administraţie/Adunarea Generală a Acținarilor;
 • Adeverințe care să ateste calitatea de angajat, precum și cndițiile de exercitare a muncii;
 • Cntracte de închiriere;
 • Cntracte de muncă;
 • Cntracte privind achiziţiile publice;
 • Decizii emise de către cnducerea Companiei;
 • Dcumentaţii de licitaţie privind achiziţiile publice;
 • Dcumente financiar-contabile;
 • Prcese verbale de recepţie la terminarea lucrărilr;
 • Rapartele anuale;
 • Regulamente de funcţinare şi rganizare;
 • State de funcţiuni;
 • State de persnal;
 • Prcese verbale de audit

Contact

office@cmiasvb.ro

Luni – Vineri: 08.00 – 16.00

Tel: 0318052123 | Fax: 0318052129

Parteneri

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#